งานที่มอบหมาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา  ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย Pro/Desktop  รหัสวิชา  ง  30222
1. ส่งงานการเขียนแบบ ขัน ท่อ
2. ส่งงานการเขียนแบบ แจกัน แก้ว
3. ส่งงานการเขียนแบบ อิฐบล๊อก ปิรมิด
4. ส่งงานการเขียนแบบ เกลียว เฟือง
5. ส่งงานการเขียนแบบ ถังน้ำมัน
6. ส่งงานการเขียนแบบ กล่องเปิดฝา
7. ส่งงานการเขียนแบบ โต๊ะ เก้าอี้
8. ส่งงานการเขียนแบบ ราวพาดผ้า
9. ส่งงานการเขียนแบบ ประกอบแก้วบนโต๊ะ
10.ส่งงานที่ออกแบบ ด้วยโปรแกรม PowerPoint ส่งแนบไฟล์งานมาที่  
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3  รหัสวิชา  33101
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  4 กลุ่ม  ค้นคว้า  จัดทำรายงานและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหัวข้องานดังนี้
     กลุ่มที่ 1 อาชีพต่าง ๆ ที่มีในประเทศไทย
     กลุ่มที่ 2 อาชีพต่าง ๆ ที่มีในโลก
     กลุ่มที่ 3 แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน
     กลุ่มที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน
 
2. การนำเสนองานรายงานกลุ่มและจัดนิทรรศการตามหัวข้อรายงาน
3. การนำเสนองานในรูปแบบของ E-Book  กลุ่มละ 1 แผ่น และ
    ส่งแนบไฟล์งานมาที่ E-Mail : luk-sika2010@hotmail.com
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
วิชา  ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้   รหัสวิชา  ง30270
1. ส่งงานการออกแบบลวดลายกระเช้า
2. ส่งงานการออกแบบแจกันดอกไม้
3. ส่งงานการออกแบบโคมไฟ
4. ส่งงานแบบบันทึกการปฏิบัติผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ 
     ที่อีเมล์ : luk-sika2010@hotmail.com
5. ส่งงานการนำเสนอออกแบบชิ้นงานและการปฏิบัติงานทั้งหมด ลงใน  E-Book 
     ส่งคนละ  1 แผ่น
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: