การใส่วิดีโอ1

Advertisements

การใส่ภาพ

การอบรมเรื่อง WordPress

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554
อ.เก่ง ได้มาสอนในการเขียนบล็อกด้วย wordpess

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วยSocial Media”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วยSocial Media”
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554  ที่โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ

สวัสดีค่ะ